» Pagina principală » Membri » Emil Pricop

Ing. drd. Emil Pricop

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr.39, Ploiești
Birou: B IV
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: emil.pricop [at] upg-ploiesti [dot] ro


Biografie

 • absolvent al specializării Automatică și Informatică Aplicată (2009), Universitatea Petrol-Gaze Ploiești
 • absolvent al programului de masterat Automatizări Avansate (2011), Universitatea Petrol-Gaze Ploiești
 • colaborator extern - S.C. Seektron S.R.L., Ploiești (2004-2007; 2009-2010)
 • administrator rețea de calculatoare - S.C. Seektron S.R.L., Ploiești (2007-2009)
 • inginer de cercetare în știința calculatoarelor la S.C. Seektron S.R.L, Ploiești (2010-2012)
 • înscris la doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor din 1 octombrie 2011
 • co-autor la brevet de invenție RO 123364 B1, cu titlul "Card RFID biometric și metodă de stocare a informațiilor pe cardul RFID biometric", acordat de OSIM în 28.10.2011
 • membru al IEEE, ACM, IAENG, ISOC România

Direcții de cercetare

 • Metode și tehnici biometrice de identificare a persoanelor
 • Aplicații industriale ale tehnologiei RFID (Radio Frequency IDentification)

Activitate didactică

 • Automate programabile
 • Prelucrarea imaginilor
 • Sisteme de conducere a roboților
 • Sisteme microprogramabile
 • Sisteme cu microprocesoare

Competențe

 • Tehnologii moderne de identificare a obiectelor (RFID)
 • Sisteme de identificare biometrică a persoanelor
 • Sisteme de comunicații M2M
 • Dezvoltarea de aplicații Web (PHP, MySQL) și de aplicații Windows (Visual Studio)

Lista de publicații (extras)

 1. Melinte, T, Pricop, E. - Biometric RFID Card - A solution for securing industrial control systems, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, vol LX, seria Tehnică, nr.3B/2008 [abstract]

 2. Paraschiv, N., Melinte, T, Pricop, E. - Time & attendance system with RFID cards containing user's fingerprint templates, The Knowledge-Based Organization - Technical Sciences - Conference Proceedings 8, Academia Forțelor Terestre, Sibiu, 2008 [abstract]

 3. Paraschiv, N., Melinte, T, Pricop, E. - Considerations about RFID systems vulnerabilities, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, vol LXI, seria Tehnică, nr.3/2009 [abstract]

 4. Ionescu, O., Pricop, E., Paraschiv, N. - The management of health & safety issues related to the wearing of protective clothing by using RFID technology, 2nd International Conference on Economic, Education and Management - ICEEM 2012 Proceedings, Volume 1, Shanghai, China, Edited by Hong Kong Education Society [abstract]
Copyright © 2003-2017 ACE