SRAIT - Filiala Ploiești

Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică

Pagina principală | Statut | Comitet Director | Membri | Activități | Anunțuri | Contact

Despre SRAIT

 • SRAIT este o organizație profesională, autonomă, neguvernamentală, apolitică și nelucrativă.
 • Scopul SRAIT este de a contribui la creșterea rolului și eficienței inginerilor care își desfășoară activitatea în domeniul automaticii și informaticii tehnice.
 • SRAIT a fost înființată în luna martie 1991 printr-o hotărâre a Judecătoriei sectorului 1 București, care a conferit acesteia personalitate juridică.
 • Sediul SRAIT este la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București, Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, cod poștal: 060042, tel: 4029167, fax: 4029587.
 •  

  Principalele obiective SRAIT

 • Perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor specialiștilor și lucrătorilor din domeniul automaticii și informaticii tehnice prin dezbateri, conferințe, manifestări științifice interne și internaționale, schimbul de cunoștințe și de experiență tehnologică.
 • Organizarea de centre de informare și documentare proprii și facilitarea accesului membrilor săi la sursele de informare din țară și din străinătate.
 • Editarea de publicații proprii prin care se fac cunoscute preocupările de vârf în domeniul automaticii.
 • Facilitarea stabilirii de legături profesionale între grupuri interesate, în vederea promovării aplicațiilor automaticii și informaticii tehnice în conducerea proceselor industriale inclusiv în domenii conexe.
 • Preocuparea privind perfecționarea planurilor de învățământ în domeniul automaticii și informaticii tehnice, corelat cu cerințele concrete ale industriei și ale altor sectoare de activitate economică și socială, precum și alinierea învățământului de automatică din România la nivelul aceluia organizat în țările dezvoltate ale lumii.
 • Organizarea de cursuri postuniversitare și de perfecționare.
 • Inițierea de contacte în vederea orientării profesionale a viitorilor candidați pentru învățământul de automatică.
 • Contribuie la cooperarea interdisciplinară.
 • Susținerea privind acordarea unor burse de studii în străinătate pentru studenți și cadre didactice.
 • Susținerea privind schimburile de specialiști cu alte organizații similare din străinatate în vederea documentării și perfecționării membrilor SRAIT.
 • Elaborarea și promovarea de standarde și normative compatibile cu cele internaționale.