RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Prezentare generală

Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică a luat fiinţă în anul 2011, prin reunirea catedrelor Automatică, Informatică Aplicată şi Calculatoare, respectiv Electrotehnică - Electronică. De-a lungul timpului, cele două colective s-au regăsit în structuri comune începând cu anul 1961, reprezentative fiind în acest sens Catedra Fizică, Electrotehnică, Automatică şi Informatică (1975 - 1990) şi Catedra Automatică şi Electrotehnică (1990 - 1994).

Departamentul are următoarele obiective principale:

 • pregătirea de specialişti în domeniile automatizării proceselor, informaticii aplicate, calculatoarelor, electrotehnicii şi electronicii;
 • aprofundarea cunoaşterii în domeniul sistemelor automate;
 • dezvoltarea de produse şi tehnologii pentru automatizarea proceselor.

Departamentul asigură, prin cursuri de specialitate corespunzătoare, pregătirea studenţilor pentru nivelurile licenţă de la facultăţile: Inginerie Mecanică şi Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului şi Petrochimie, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Litere şi Ştiinţe. Un loc aparte îl ocupă cursurile de specialitate destinate domeniilor coordonate de departament şi anume: Ingineria Sistemelor (programul de studii Automatică şi Informatică Aplicată), Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (programul de studii Calculatoare), respectiv Inginerie Electrică (programul de studii Electromecanică).

Pentru nivelul masterat, Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică a iniţiat şi coordonează programul Automatizări Avansate. Departamentul este implicat de asemenea şi în derularea altor programe de masterat din cadrul facultăţilor Inginerie Mecanică şi Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului şi Petrochimie, respectiv Litere şi Ştiinţe.

Pentru nivelul doctorat, în departament există șase conducători în domeniul Ingineria sistemelor şi anume: prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv, prof. dr. ing. Mihaela Oprea, prof. dr. ing. Cristian Pătrăşcioiu, prof. dr. ing. Gabriel Rădulescu, prof. dr. ing. Luminița Duță și prof. dr. ing. Valentina Bălaș. În prezent, în acest domeniu îşi desfăşoară activitatea peste 25 doctoranzi, care se găsesc în diferite stadii de elaborare a tezelor de doctorat.

Formarea continuă a resurselor umane reprezintă o componentă importantă a activităţii departamentului. Astfel, au fost elaborate, autorizate şi susţinute cursul postuniversitar "Automatizarea evoluată a proceselor", cu ediţii anuale, începând din 1992, respectiv cursul de formare continuă "Sisteme distribuite de conducere", autorizat din 2005 şi având cursanţi din România şi din Vietnam.


Organizare

Consiliul Departamentului
 • Conf. dr. ing. Emil PRICOP - Director Departament
 • Prof. dr. ing. Cristian PĂTRĂŞCIOIU - membru
 • Prof. dr. ing. Otilia Cangea - membru
 • Conf. dr. ing. Cornel IANACHE - membru
 • Conf. dr. ing. Sanda MIHALACHE - membru
Colective
 • Automatizarea proceselor

  Grupul este condus de conf. dr. ing. Sanda Mihalache şi are în componenţă următoarele cadre didactice: Nicolae Paraschiv, Cristian Pătrăşcioiu, Gabriel Rădulescu, Alina Băieşu, Cristina Popa, Marian Popescu. Cercetările în domeniul automatizării proceselor au avut întotdeauna ca trăsătură de baza împletirea investigaţiilor teoretice cu cele experimentale şi continuarea lor până la implementarea industrială. Au fost şi sunt dezvoltate sisteme de conducere automată a proceselor din industriile chimică, petrolieră şi energetică. Majoritatea studiilor de cercetare vizează conceperea şi implementarea algoritmilor numerici de reglare bazaţi pe compensarea procesului.

 • Calculatoare

  Grupul este condus de prof. dr. ing. Mihaela Oprea şi are în componenţă următoarele cadre didactice: Nicolae Paraschiv, Otilia Cangea, Gabriel Rădulescu, Emil Pricop, Cristina Popescu, Mădălina Cărbureanu. Direcţiile de cercetare prioritare ale acestui colectiv se referă la: utilizarea calculatoarelor în conducerea proceselor, integrarea echipamentelor de automatizare în reţele de tip industrial, utilizarea sistemelor de operare dedicate aplicaţiilor de conducere şi tranzacţionare în timp real, utilizarea microcontroller-elor în aplicaţii de automatizare. Un important domeniu de cercetare este cel asociat aplicaţiilor inginereşti ale tehnicilor de inteligenţă artificială. De asemenea, ca direcţie de cercetare fundamentală trebuie amintit studiul tehnicilor de virtualizare a platformelor hardware/software, în contextul investigaţiilor asupra interacţiunilor complexe ce se manifestă la nivelul sistemelor de operare, precum şi între sistemul de operare şi platforma hardware implicată.

 • Roboţi şi Sisteme Flexibile de Fabricaţie

  Grupul este condus de conf. dr. ing. Adrian Moise şi are în componenţă următoarele cadre didactice: Gabriela Bucur, Cristina Popescu, Emil Pricop. Colectivul Roboţi şi Sisteme Flexibile de Fabricaţie are ca obiective introducerea tehnologiilor moderne de fabricaţie în industria constructoare de maşini şi aplicarea conceptelor fabricaţiei flexibile. Direcţiile de cercetare includ utilizarea reţelelor neuronale şi a structurilor fuzzy pentru conducerea roboţilor de manipulare şi a celor mobili, conducerea roboţilor pe baza informaţiei vizuale, implementarea conceptului de vedere activă.

 • Electrotehnică

  Grupul este condus de conf. dr. ing. Cornel Ianache şi are în componenţă următoarele cadre didactice: Liana Georgescu, Alexandru Săvulescu şi Dragomir Orhei. Cercetările grupului sunt orientate către implementarea conceptului Smart Grid în sistemele de distribuţie a energiei electrice, integrarea micilor producători de energie electrică din surse neconvenţionale în sisteme de transport/distribuţie a energiei electrice, mentenanţa proactivă a echipamentelor mecanice pe baza sistemelor de monitorizare a vibraţiilor, bilanţuri energetice şi managementul surselor de energie neconvenţionale.