» Pagina principală » Cursuri

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică asigură, prin cursuri de specialitate corespunzătoare, pregătirea studenților de la facultățile: Inginerie Mecanică și Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie, Ingineria Petrolului și Gazelor.

Facultatea INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ

Disciplina Titular Specializarea An
Introducere în știința sistemelor și calculatoarelor Prof.dr.ing. N. Paraschiv Automatică și Informatică Aplicată 1
Sisteme de operare (f) Conf.dr.ing. G. Rădulescu Automatică și Informatică Aplicată 1
Calcul și metode numerice Șef lucr.dr.ing. C. Popescu Automatică și Informatică Aplicată 2
Limbaje de asamblare (f) Conf.dr.ing. G.Rădulescu Automatică și Informatică Aplicată 2
Teoria sistemelor Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje Automatică și Informatică Aplicată 2
Arhitectura calculatoarelor Conf.dr.ing. G. Rădulescu Automatică și Informatică Aplicată 3
Automate programabile Conf.dr.ing. A. Moise Automatică și Informatică Aplicată 3
Identificarea sistemelor Conf.dr.ing. O. Cangea Automatică și Informatică Aplicată 3
Senzori, traductoare, măsurări Șef lucr.dr.ing. G. Bucur Automatică și Informatică Aplicată 3
Sisteme cu microprocesoare Șef lucr.dr.ing. C. Marinescu Automatică și Informatică Aplicată 3
Teoria sistemelor automate Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje Automatică și Informatică Aplicată 3
Conducerea automată a proceselor Șef lucr.dr.ing. C. Popa Automatică și Informatică Aplicată 4
Ingineria sistemelor automate Conf.dr.ing. S. Mihalache Automatică și Informatică Aplicată 4
Modelarea și simularea dinamicii sistemelor Șef lucr.dr.ing. M. Popescu Automatică și Informatică Aplicată 4
Programarea aplicațiilor în timp real Prof.dr.ing. N. Paraschiv Automatică și Informatică Aplicată 4
Sisteme de conducere a roboților Conf.dr.ing. A. Moise Automatică și Informatică Aplicată 4
Sisteme numerice de reglare Șef lucr.dr.ing. A. Băieșu Automatică și Informatică Aplicată 4
Tehnici de optimizare Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu Automatică și Informatică Aplicată 4
Transmisia datelor Conf.dr.ing. O. Cangea Automatică și Informatică Aplicată 4
Introducere în știința sistemelor și calculatoarelor Prof.dr.ing. N. Paraschiv Calculatoare 1
Calcul și metode numerice Șef lucr.dr.ing. C. Popescu Calculatoare 2
Calculatoare numerice Prof.dr.ing. N. Paraschiv Calculatoare 2
Programare orientată pe obiecte Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 2
Proiectare logică Șef lucr.dr.ing. D. Orhei Calculatoare 2
Organizarea structurată a calculatoarelor numerice Prof.dr.ing. N. Paraschiv Calculatoare 3
Programare logică și funcțională Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 3
Programarea în limbaje de asamblare Conf.dr.ing. G. Rădulescu Calculatoare 3
Proiectarea și implementarea sistemelor de operare Conf.dr.ing. G. Rădulescu Calculatoare 3
Sisteme de operare Conf.dr.ing. G. Rădulescu Calculatoare 3
Tehnica reglării automate Conf.dr.ing. A. Băieșu Calculatoare 3
Teoria sistemelor Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje Calculatoare 3
Transmisia datelor Conf.dr.ing. O. Cangea Calculatoare 3
Arhitecturi paralele de calcul Conf.dr.ing. G. Panaitescu Calculatoare 4
Criptarea informației Conf.dr.ing. O. Cangea Calculatoare 4
Inteligență artificială Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 4
Prelucrarea imaginilor Conf.dr.ing. A. Moise Calculatoare 4
Sisteme multimedia Conf.dr.ing. S. Mihalache Calculatoare 4
Tehnici de optimizare Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu Calculatoare 4
Teoria sistemelor și reglaj automat Conf.dr.ing. A. Băieșu Electromecanică 2
Senzori și traductoare Conf.dr.ing. S. Mihalache Electromecanică 3
Ingineria sistemelor automate Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje Electromecanică 4
Bazele roboticii Conf.dr.ing. A. Moise Electronică aplicată 2
Teoria sistemelor Conf.dr.ing. A. Băieșu Electronică aplicată 3
Arhitectura microprocesoarelor Conf.dr.ing. G. Rădulescu Electronică aplicată 4
Sisteme automate Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje Electronică aplicată 4
Sisteme microprogramabile Conf.dr.ing. A. Moise Electronică aplicată 4
Teoria sistemelor automate Conf.dr.ing. O. Cangea IEDM 3
Automatizări industriale Șef lucr.dr.ing. G. Bucur IEDM 4
Teoria sistemelor și automatizări Conf.dr.ing. S. Mihalache Utilaj 3
Aparate de măsură și automatizare Conf.dr.ing. O. Cangea Utilaj 4
Automatizări în petrochimie Șef lucr.dr.ing. G. Bucur Utilaj 4
Robotică Șef lucr.dr.ing. G. Bucur Utilaj 4

Facultatea TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Disciplina Titular Specializarea An
Metode numerice Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu Informatică Industrială 2
Structura calculatoarelor Prof.dr.ing. N. Paraschiv Informatică Industrială 2
Automatizarea proceselor chimice Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu Informatică Industrială 3
Dinamica sistemelor chimice Șef lucr.dr.ing. M. Popescu Informatică Industrială 3
Conducerea în timp real a proceselor chimice Prof.dr.ing. N. Paraschiv Informatică Industrială 4
Programarea calculatoarelor Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu IPM 1
Automatizarea proceselor chimice Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu IPM 4
Tehnici de optimizare Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu PPP 3
Automatizarea proceselor chimice Prof.dr.ing. C. Pătrășcioiu PPP 3,4

Facultatea INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR

Disciplina Titular Specializarea An
Sisteme de conducere în timp real a proceselor de transport Conf.dr.ing. G. Rădulescu TDDH 3
Automatizări și telecomunicații Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje TDDH 4

Copyright © 2003-2018 ACE