RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Cursuri

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică asigură, prin cursuri de specialitate corespunzătoare, pregătirea studenților de la facultățile: Inginerie Mecanică și Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie, Ingineria Petrolului și Gazelor, Științe Economice.

Facultatea INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ

Disciplina Titular Specializarea An
Electrotehnică Șef lucr.dr.ing. A. Săvulescu Automatică și Informatică Aplicată 1
Introducere în automatică și calculatoare Prof.dr.ing. N. Paraschiv Automatică și Informatică Aplicată 1
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare Conf.dr.ing. E. Pricop Automatică și Informatică Aplicată 1
Circuite electronice liniare Șef lucr.dr.ing. Ș. Bala Automatică și Informatică Aplicată 2
Electronică digitală Șef lucr.dr.ing. Ș. Bala Automatică și Informatică Aplicată 2
Mașini electrice și acționări Conf.dr.ing. C. Ianache Automatică și Informatică Aplicată 2
Metode numerice Conf.dr.ing. C. Popescu Automatică și Informatică Aplicată 2
Programare orientată pe obiecte Prof.dr.ing. M. Oprea Automatică și Informatică Aplicată 2
Teoria sistemelor 1 Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje Automatică și Informatică Aplicată 2
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice Conf.dr.ing. A. Moise Automatică și Informatică Aplicată 3
Arhitectura calculatoarelor Prof.dr.ing. G. Rădulescu Automatică și Informatică Aplicată 3
Automate și microprogramare Conf.dr.ing. A. Moise Automatică și Informatică Aplicată 3
Elemente de execuție Conf.dr.ing. S. Mihalache Automatică și Informatică Aplicată 3
Măsurări și traductoare Conf.dr.ing. G. Bucur Automatică și Informatică Aplicată 3
Sisteme automate cu eșantionare Conf.dr.ing. A. Băieșu Automatică și Informatică Aplicată 3
Teoria sistemelor 2 Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje Automatică și Informatică Aplicată 3
Conducerea structurilor flexibile de fabricație Conf.dr.ing. G. Bucur Automatică și Informatică Aplicată 4
Ingineria reglării automate Conf.dr.ing. S. Mihalache Automatică și Informatică Aplicată 4
Inteligență artificială Prof.dr.ing. M. Oprea Automatică și Informatică Aplicată 4
Optimizări Șef lucr.dr.ing. B. Doicin Automatică și Informatică Aplicată 4
Programarea aplicațiilor de timp real Prof.dr.ing. N. Paraschiv Automatică și Informatică Aplicată 4
Proiectarea asistată în automatizări Conf.dr.ing. C. Popa Automatică și Informatică Aplicată 4
Rețele de calculatoare Conf.dr.ing. E. Pricop Automatică și Informatică Aplicată 4
Sisteme cu microprocesoare Șef lucr.dr.ing. F. Zamfir Automatică și Informatică Aplicată 4
Sisteme de conducere a roboților Conf.dr.ing. A. Moise Automatică și Informatică Aplicată 4
Transmisia datelor Prof.dr.ing. O. Cangea Automatică și Informatică Aplicată 4
Electrotehnică Șef lucr.dr.ing. A. Săvulescu Calculatoare 1
Introducere în automatică și calculatoare Prof.dr.ing. N. Paraschiv Calculatoare 1
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare Conf.dr.ing. E. Pricop Calculatoare 1
Proiectarea algoritmilor Șef lucr.dr.mat. M. Cărbureanu Calculatoare 1
Calculatoare numerice Prof.dr.ing. N. Paraschiv Calculatoare 2
Dispozitive electronice și electronică analogică Șef lucr.dr.ing. Ș. Bala Calculatoare 2
Electronică digitală Șef lucr.dr.ing. Ș. Bala Calculatoare 2
Ingineria programelor Conf.dr.ing. E. Pricop Calculatoare 2
Instrumente pentru dezvoltarea programelor Șef lucr.dr.ing. C. Roșca Calculatoare 2
Interacțiunea om-calculator Conf.dr.ing. E. Pricop Calculatoare 2
Metode numerice Conf.dr.ing. C. Popescu Calculatoare 2
Practică de domeniu Șef lucr.dr.mat. M. Cărbureanu Calculatoare 2
Programare orientată pe obiecte Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 2
Programare Web Șef lucr.dr.mat. M. Cărbureanu Calculatoare 2
Baze de date Șef lucr.dr.ing. C. Roșca Calculatoare 3
Programare logică și programare funcțională Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 3
Programarea în limbaje de asamblare Prof.dr.ing. G. Rădulescu Calculatoare 3
Proiectare logică Șef lucr.dr.ing. D. Orhei Calculatoare 3
Rețele de senzori Șef lucr.dr.ing. F. Zamfir Calculatoare 3
Rețele locale de calculatoare Conf.dr.ing. E. Pricop Calculatoare 3
Securitatea datelor Prof.dr.ing. O. Cangea Calculatoare 3
Sisteme de operare Prof.dr.ing. G. Rădulescu Calculatoare 3
Sisteme de operare avansate Prof.dr.ing. G. Rădulescu Calculatoare 3
Structura și organizarea calculatoarelor Prof.dr.ing. G. Rădulescu Calculatoare 3
Teoria sistemelor Conf.dr.ing. A. Băieșu Calculatoare 3
Achiziția și prelucrarea datelor Prof.dr.ing. N. Paraschiv Calculatoare 4
Arhitecturi de calcul avansate Conf.dr.ing. O. Ionescu Calculatoare 4
Criptografie și securitate informațională Prof.dr.ing. O. Cangea Calculatoare 4
Inteligență artificială Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 4
Limbaje formale și translatoare Prof.dr.ing. M. Oprea Calculatoare 4
Microcontrolere Conf.dr.ing. O. Ionescu Calculatoare 4
Prelucrarea imaginilor Conf.dr.ing. A. Moise Calculatoare 4
Protocoale de comunicații Șef lucr.dr.ing. F. Zamfir Calculatoare 4
Sisteme de intrare-ieșire și echipamente periferice Șef lucr.dr.ing. C. Roșca Calculatoare 4
Sisteme multimedia Conf.dr.ing. S. Mihalache Calculatoare 4
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare Șef lucr.dr.ing. B. Doicin Electromecanică 1
Măsurări electrice și electronice 1 Șef lucr.dr.ing. A. Săvulescu Electromecanică 2
Măsurări electrice și electronice 2 Șef lucr.dr.ing. A. Săvulescu Electromecanică 2
Teoria câmpului electromagnetic Șef lucr.dr.ing. A. Săvulescu Electromecanică 2
Teoria circuitului electric Șef lucr.dr.ing. A. Săvulescu Electromecanică 2
Teoria sistemelor și reglaj automat Conf.dr.ing. A. Băieșu Electromecanică 2
Convertoare electromecanice 1 Conf.dr.ing. C. Ianache Electromecanică 3
Convertoare electromecanice 2 Conf.dr.ing. C. Ianache Electromecanică 3
Convertoare statice de putere Conf.dr.ing. O. Ionescu Electromecanică 3
Echipamente electrice Șef lucr.dr.ing. L. Georgescu Electromecanică 3
Electronică analogică și digitală Șef lucr.dr.ing. D. Orhei Electromecanică 3
Senzori și traductoare Conf.dr.ing. S. Mihalache Electromecanică 3
Acționări electrice 1 Conf.dr.ing. C. Ianache Electromecanică 4
Acționări electrice 2 Conf.dr.ing. C. Ianache Electromecanică 4
Automatizări industriale Conf.dr.ing. S. Mihalache Electromecanică 4
Linii flexibile și robotică Conf.dr.ing. G. Bucur Electromecanică 4
Microcontrolere și automate programabile Conf.dr.ing. O. Ionescu Electromecanică 4
Producerea, transportul și distribuția energiei electrice Șef lucr.dr.ing. L. Georgescu Electromecanică 4
Proiectarea asistată a instalațiilor electrice Șef lucr.dr.ing. L. Georgescu Electromecanică 4
Electrotehnică și mașini electrice Șef lucr.dr.ing. L. Georgescu LIEMZ 2
Electronică Șef lucr.dr.ing. D. Orhei LIEMZ 3
Prelucrarea asistată a datelor Conf.dr.ing. C. Popa LIEMZ 4
Automatică Conf.dr.ing. G. Bucur LUTPZ 3
Electronică aplicată Șef lucr.dr.ing. D. Orhei LUTPZ 3
Electrotehnică, mașini și acționări electrice Șef lucr.dr.ing. A. Săvulescu LUTPZ 3
Automatizări în petrochimie Conf.dr.ing. G. Bucur LUTPZ 4
Automatizări în schele petroliere Conf.dr.ing. C. Popescu LUTPZ 4

Facultatea TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Disciplina Titular Specializarea An
Automatizarea proceselor tehnologice și biotehnologice Prof.dr.ing. N. Paraschiv LIPMZ 3
Electrotehnică și electronică Șef lucr.dr.ing. D. Orhei LPPPZ 2
Automatizarea proceselor în industria chimică 1 Prof.dr.ing. N. Paraschiv LPPPZ, LCSPZ 3
Automatizarea proceselor în industria chimică 2 Prof.dr.ing. N. Paraschiv LPPPZ, LCSPZ 4
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare Conf.dr.ing. C. Popa LPPPZ, LIPMZ, LCSPZ 1
Metode numerice Conf.dr.ing. C. Popa LPPPZ, LIPMZ, LCSPZ 2
Automatizarea evoluată a proceselor chimice Conf.dr.ing. C. Popa MICAZ 1
Simularea în regim dinamic a proceselor chimice Șef lucr.dr.ing. M. Popescu MICAZ 1
Utilizarea calculatoarelor în conducerea proceselor chimice Șef lucr.dr.ing. M. Popescu MICAZ 2
Sisteme evoluate de conducere a proceselor chimice Conf.dr.ing. C. Popa MTAPZ 2

Facultatea INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR

Disciplina Titular Specializarea An
Aparate de măsură și control Conf.dr.ing. C. Popescu LTDHZ 4
Automatizări și telecomunicații Conf.dr.ing. C. Popescu LTDHZ 4
Electrotehnică și mașini electrice Șef lucr.dr.ing. A. Săvulescu LTDHZ, LIPGZ 2

Facultatea ȘTIINȚE ECONOMICE

Disciplina Titular Specializarea An
Construcția și depanarea PC Prof.dr.ing. G. Rădulescu LIFEZ 1
Sisteme de operare Prof.dr.ing. G. Rădulescu LIFEZ 2
Modelarea proceselor macroeconomice Prof.dr.ing. G. Rădulescu MTIAZ 1
Conducerea sistemelor economice Conf.dr.ing. C. Popa MTIAZ 2